‘TeamUp’ en ‘Speel samen open kaart’: 2 tools die de samenwerking versterken

‘Wat een gaaf spel! Zo leren we elkaar wel heel snel kennen in onze samenwerking. Wat fijn dat we dit aan het begin van het project doen. Zo maken we een goede start en kunnen we de komende weken gebruik maken van ieders kwaliteiten.’

– student hogeschool Rotterdam

 

De lerarenopleiding gezondheidszorg- en welzijn van de hogeschool Rotterdam wil studenten binnen het aangeboden onderwijs beter laten samenwerken.

Studenten werken al regelmatig samen en dat gaat vaak goed, maar heel regelmatig ook niet. De samenwerking kan dan zelfs contraproductief zijn. In die gevallen is er gedurende het samenwerkingsproject inmenging van de docent nodig om de groep te helpen naar hun eigen samenwerking te kijken en om problemen op te lossen, zodat de groep niet uit elkaar valt. Dat kost iedereen veel extra tijd en energie.

Begeleiding bij de start van die samenwerking en gedurende het project door de inzet van TeamUp en SpeelSamenOpenKaart levert verrassende resultaten op.

Dit jaar is er binnen het vak ‘samenwerkend leren’ extra geïnvesteerd in het proces van samenwerken, naast begeleiding op het eindproduct.

Bij de start van het vak hebben de studenten in de groepen waarin ze gedurende het vak gingen samenwerken de serious game ‘TeamUp’ gespeeld.

De serious game brengt de kwaliteit van de samenwerking van de spelers in beeld. Individuele samenwerkingsvaardigheden worden zichtbaar. De uitkomsten van het spel geven de samenwerkingsgroep handvatten om de kwaliteit van hun samenwerking vast te stellen en waar nodig tot verbetering van deze samenwerking te komen.

De studenten waren enthousiast en hebben met plezier het spel gespeeld en aansluitend een prachtig nagesprek gevoerd. Een mooie start van een 10 weken durend project. En, zo zeiden ze, ‘op deze manier leer je elkaar heel snel kennen in de samenwerking. Daar hadden we anders meer tijd voor nodig gehad. En meestal gaat het dan eerst fout.’

Op basis van de uitkomsten van het spel hebben de studenten een samenwerkingsplan met elkaar gemaakt.

Hoe gaan wij tijdens dit project met elkaar aan de slag? Hoe zetten we ieders kwaliteiten in? Wat zijn onze valkuilen en hoe gaan we die tackelen? Hoe houden we iedereen bij de groep? Hoe spreken we elkaar aan en geven we elkaar feedback? Zo maar een greep uit de vragen die in het plan voorbijkomen.

En ook al was dit een mooie en solide start, de docenten beseften goed dat het niet bij deze ene activiteit kon blijven. Regelmatig met elkaar blijven reflecteren op die samenwerking, vaststellen wat er goed gaat en bijstellen waar nodig was even noodzakelijk.

Hiervoor is de kaartenset ‘Speel samen op kaart en versterk je samenwerking’ gebruikt. Twee keer gedurende die tien weken is dit kaartspel in de groepjes ingezet en zijn de studenten met elkaar in gesprek geweest over hun samenwerking.

  • Hoe geven wij elkaar feedback? Wat werkt goed? Wat vind ik lastig?
  • Wij als team? Gaat het goed met ons als groep? Wat voor mij nog beter mag is…
  • Als puntje bij paaltje komt…Wie doet dan het werk?
  • Leid jij of leid ik? Wie neemt bij ons de leiding? En wat doet diegene dan? Hoe is dat voor de rest van de groep?

Een greep uit de 32 vragen die het kaartspel bevat.

Dat waren leuke en soms moeilijke vragen, die soms lastige gesprekken opleverden (hierbij was de begeleidende hulp van de docent soms nodig). Uiteindelijk leverden ze meer begrip op voor elkaar en een positieve energie aan de verdere samenwerking.

Met als resultaat: alle groepen hebben de eindstreep gehaald, leerzame groepsreflecties op hun samenwerking (middels een vlog), kwalitatief goede eindproducten en maar één groep die de doelstelling van het vak niet in één keer heeft behaald en voor de herkansing moest. Hun conclusie na een prima resultaat: een goede samenwerking is onontbeerlijk is bij het maken van een kwalitatief goede opdracht. En de docenten van de lerarenopleiding hebben bereikt wat ze wilden, meer grip op het begeleiden van de samenwerking.

Volgend jaar weer!

——-

Nieuwsgierig geworden?

Kijk het onderwijsfilmpje over de serious game TeamUp of bekijk de kaartenset ‘Speel samen open kaart – en versterk je samenwerking’.

Veel plezier ermee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *