Op een diepere laag in gesprek over je teamsamenwerking

Maaike Kramer, directeur van de eerste Westlandse Montessorischool in Monster (EWMM) vertelt ons waarom en hoe zij het spel heeft ingezet op haar school.

Bij de ontwikkeling van het reflectiespel ‘speel samen open kaart’ hebben we voornamelijk de klassenpraktijk en de samenwerking tussen leerlingen en studenten voor ogen gehad.  

Daarnaast zien wij steeds vaker dat het spel ook wordt ingezet in leerkrachten- en docententeams met dezelfde beweegredenen: het in beeld brengen van de kwaliteit van de samenwerking en te komen tot verdere verbeterpunten in deze samenwerking. Wat je met je leerlingen en studenten wilt bereiken, wil je ook graag voor jezelf en je team: een fijne en productieve samenwerking.

 

Maaike Kramer, directeur van de eerste Westlandse Montessorischool in Monster (EWMM) vertelt ons waarom en hoe zij het spel heeft ingezet op haar school.

 

Wat was de aanleiding om het spel in je team te gebruiken?

Ik merkte dat in een deel van mijn team de samenwerking niet helemaal goed verliep. Ik, en met mij ook de mensen waarover ik het heb, kregen niet goed de vinger achter wat de oorzaken hiervan waren. Als directeur en daarmee procesbegeleider was ik op zoek naar een vorm om het op een diepere laag te hebben over de samenwerking zonder dat het te zwaar zou worden. Vragen die ik had waren:

  • Wat vinden we belangrijk in onze samenwerking?
  • Wat willen we vasthouden en wat veranderen?
  • En hoe gaan we dat doen?

Ik vermoedde dat het spel ons betere inzichten zou geven en ons zou helpen om deze vragen te beantwoorden.

 

Vaak wordt gezegd dat samenwerken een soort bijproduct (een logisch gevolg) is; dat het ontstaat als een aantal randvoorwaarden goed is. In de vier ingrediënten van het spel (vertrouwen hebben, elkaar zien, in gesprek gaan, aan de slag gaan) zag ik die randvoorwaarden terug.

Daarnaast ben ik van mening dat je in je samenwerking moet investeren; dat je aan die randvoorwaarden moet werken. Net zomin als dat het samenwerken bij kinderen vanzelf goed gaat, gaat dat ook bij volwassenen niet vanzelf.

 

Met behulp van het spel wilde ik het samenwerken in een deel van mijn team een nieuwe impuls geven en verdiepen.

 

Hoe heb je het spel precies gebruikt?

Het deel van het team waarmee ik aan de slag wilde, bestond uit 8 mensen. In mijn voorbereiding heb ik de 32 kaarten van het spel verdeeld in 4 setjes van 8 kaarten (in elke set zaten steeds 2 kaarten van elk ingrediënt).

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de mensen in vier tweetallen aan de slag gegaan.

Ieder tweetal kreeg een setje van acht kaarten. Deze kaarten moesten ze verdelen in twee categorieën:

  1. Is belangrijk, maar op dit moment niet voor ons;
  2. Is belangrijk, daar willen we iets mee.

 

De opdracht was vervolgens om van de stapel ‘is belangrijk, daar willen we iets mee’ een top 3 te maken van onderwerpen waar ze echt mee aan de slag wilden, met op nummer 1 het onderwerp dat ze het meest belangrijk vonden.

 

Hierna schoof elk tweetal door naar de top 3 van een andere groep. De opdracht was om deze ranking met elkaar te bespreken en eventueel aan te passen. (De kaarten van de stapel ‘is belangrijk, maar op dit moment niet voor ons’ mochten niet meer gebruikt worden).

Elk tweetal is op die manier elke top 3 langs gegaan en heeft evt. aanpassingen gedaan.

Na verloop van tijd, kwam het tweetal terug bij hun oorspronkelijke (eigen) ranking, die inmiddels bij iedereen veranderd was. Bij de eigen ranking mocht nog 1 kaartje in de top 3 verlegd worden.

 

Het spelen van het spel zelf heeft al heel veel winst opgeleverd. Er ontstonden veel gesprekken over de onderwerpen van de kaartjes en de vier ingrediënten van een krachtige samenwerking. De kaartjes zorgden voor een veilige setting, maar het gesprek ging wel over onze context. Hierbij hebben we het vooral gehad over de onderwerpen en nog niet zozeer over onze eigen handelen hierin.

 

Vooraf hadden we afgesproken dat we uiteindelijk aan de slag zouden gaan met de nummer 1 van elk groepje.

Zonder nu in detail te treden, wil ik wel zeggen dat er uiteindelijk gekozen werd voor één kaartje van het ingrediënt ‘vertrouwen’, twee van het ingrediënt ‘in gesprek’ en één van het ingrediënt ‘aan de slag’. Een mooie mix!

 

Hoe zijn jullie er verder mee aan de slag gegaan?

We hebben afgesproken met de vier onderwerpen actief tot aan de zomer aan de slag te gaan. Tijdens vergaderingen en besprekingen heb ik steeds de kaartjes nog even meegenomen als reminder. Daarnaast heb ik de teamleden, ook weer in mijn rol als procesbegeleider, gefaciliteerd door een artikel te geven over het gekozen onderwerp ‘feedback geven’. Waar moet dat aan voldoen? Hoe geef je feedback? En hoe kun je op een goede manier ook feedback ontvangen?

 

We merken allemaal dat de samenwerking afgelopen tijd veranderd is. Het gesprek hierover is echt een aanjager geweest. Zo is bijvoorbeeld ieders aandeel in de vergadering gelijkwaardiger geworden. Een mooie opbrengst.

 

Wat heeft het je opgeleverd?

Bewustwording over onze samenwerking! En impulsen voor verdieping ervan.

Toevallig hebben we vanavond een evaluatievergadering waarin we o.a. de gekozen kaartjes gaan evalueren met elkaar.

  • Waar hebben we vooral aan gewerkt?
  • Wat heeft dit opgeleverd?
  • Hoe kunnen we onze nieuwe aanpak duurzaam maken? En niet terugschieten in oud gedrag?

Ik merk wel dat je sommige dingen gewoon duidelijk moet afspreken (en dat doen we dus steeds vaker) en dat we sommige dingen nog wat meer moeten oefenen.

 

Ik zie bijvoorbeeld dat er dingen veranderen in de formele communicatie (in de structuur). Als we er bewust mee bezig zijn, doen we dingen anders (geven we elkaar bijvoorbeeld op een mooie manier feedback en weten we ook feedback op een goede manier te ontvangen). In de informele communicatie (onze cultuur) is dat nog niet altijd terug te zien. Volgens mij zijn we bewust bekwaam aan het oefenen, maar hebben we het nog niet helemaal eigen gemaakt. Wel een mooie eerste stap gezet dus!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *